WERKEN

Werken.

Werken is niet alleen belangrijk voor uw inkomen van nu, maar ook vaak voor uw pensioen.

Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen die hun hele leven voor dezelfde werkgever werken. Veranderen van baan is vaak de beste optie om carrière te maken of om te groeien in salaris. Behalve uw inkomen hebben secundaire arbeidsvoorwaarden veel invloed op inkomen van nu en later. Misschien wel de belangrijkste voorwaarde die u moet onderzoeken bij het veranderen van baan is de nieuwe pensioenregeling.

Wat is de vorm van de regeling?
Krijgt u straks gedurende de rest van uw leven een uitkering of spaart u een bedrag bijeen waarvan u zelf een pensioenvoorziening moet kopen?
En heeft u na het veranderen van baan een pensioen op basis van eindloon of middelloon?
Heeft u al pensioen opgebouwd, dan kunt u ervoor kiezen uw oude pensioen premievrij te maken of om het te laten opnemen in uw nieuwe pensioen. Om tot de beste oplossing te komen, moet goed worden doorgerekend wat de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

In 2015 en 2016 is het nieuwe arbeidsrecht doorgevoerd. De belangrijkste veranderingen zijn de verplichte ontslagroute en de transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2016 is de WW versoberd. De maximale uitkeringsduur wordt tot 2019 in stappen teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Na een WW-uitkering van 6 maanden wordt iemand met een ww-uitkering verplicht om elk beschikbaar werk aan te nemen ongeacht het opleidingsniveau.

Verder is per 1 juli 2015 de manier veranderd waarop het dagloon wordt berekend. Daardoor lopen met name herintreders en starters het risico een veel lagere uitkering te krijgen dan voorheen. Als u pensioen opbouwde bij uw werkgever ontstaat hierdoor vaak een pensioenbreuk. Met uw ontslagvergoeding kunt u dit – deels – compenseren.

Dreigt er ontslag voor u of wilt u precies weten wat de gevolgen van ontslag voor u zouden zijn in het nieuwe arbeidsrecht? Maakt u een afspraak met mij zodat ik uw risico’s in kaart kan brengen, de gevolgen voor uw specifieke situatie duiden en u adviseren over mogelijke oplossingen. Wellicht heeft u lijfrentepolissen of koopsompolissen. Hoe kunt u die het beste benutten? Dit neem ik allemaal mee in mijn advies.

Ontslag, uitkering en vergoeding.

Ontslag heeft altijd financiële consequenties. Zeker als u niet direct een nieuwe baan vindt en een periode moet overbruggen. Bestaat de kans dat u in de nabije toekomst uw ontslag krijgt, bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar u werkt moet inkrimpen? Neem dan van tevoren de scenario’s door. Mocht u uw baan kwijtraken, dan weet u precies wat u moet doen.

Ontslag en uitkering.

Als u recht heeft op een WW-uitkering ontvangt u tijdens de eerste twee maanden na uw ontslag 75 procent van uw loon. Daarna daalt dit naar 70 procent. Maar let op: u krijgt slechts een uitkering over het zogenaamde maximale dagloon. Hierdoor bedraagt de maximale WW-uitkering over de eerste 2 maanden € 3.020 per maand en daarna € 2.818 per maand (2016). Deze bedragen zijn bruto en zonder vakantiegeld.

Verder is per 1 juli 2015 de manier verandert waarop het dagloon wordt berekent. Daardoor lopen met name herintreders en starters het risico een veel lagere uitkering te krijgen dan voorheen.

Met een WW-uitkering heeft u dus minder inkomen dan voorheen, zeker als u meer dan € 4.030 bruto verdiende. En als u pensioen opbouwde bij uw werkgever, ontstaat door het ontslag vaak een pensioenbreuk. Met uw ontslagvergoeding kunt u dit -deels- compenseren.

Ontslag en ontslagvergoeding.

Als u wordt ontslagen via het UVW of de kantonrechter, krijgt u vanaf juli 2015 niet langer een ontslagvergoeding, maar een zogenaamde transitievergoeding. U moet deze gebruiken voor omscholing of arbeidsbemiddeling. U bent dus niet langer vrij om het geld naar eigen inzicht te besteden. Meer hierover leest u in het artikel Ontslagvergoeding 2015.

Is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij u en uw werkgever het ontslag via een vaststellingovereenkomst regelen? Dan kunt u gebruik blijven maken van de bestaande regelingen voor de ontslagvergoeding. In de meeste gevallen behoudt u tevens uw recht op een WW-uitkering. Controleer dit echter goed alvorens u een overeenkomst met uw werkgever tekent.

Financiële gevolgen ontslag zijn complex.

De financiële gevolgen van ontslag zijn complex en werken op verschillende manieren door in de toekomst. Het is daarom verstandig om de verschillende scenario’s goed te laten doorrekenen. Afhankelijk van uw huidige en toekomstige wensen helpt dit ook bij het maken van de juiste keuze voor de inzet van uw ontslagvergoeding. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk helpt u overzicht te krijgen, zodat u de beste beslissingen kunt nemen.

Dreiging ontslag: Wat moet u wel en niet doen?
 • Als uw werkgever u laat weten dat hij ontslag voor u aanvraagt, ga dan nooit -direct- akkoord.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar of een jurist.
 • Teken nooit een voorstel van uw werkgever zonder dit aan een deskundige te hebben voorgelegd.
 • Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen uw ontslag door uw werkgever een brief te sturen.
 • Laat alles wat wordt besproken schriftelijk vastleggen. Indien mogelijk, laat een ander de onderhandelingen voor u voeren.
 • Als u zelf de gesprekken voert, laat u dan niet tot discussies verleiden. Probeer uw emoties buiten de onderhandelingen te houden.
 • Blijf doorwerken, zelfs als uw werkgever u vrijstelt van arbeid.
Na uw ontslag: Inschrijven bij UWV.
 • Als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering, moet u zich laten inschrijven bij het UWV.
 • U heeft recht op een WW-uitkering als u in de 36 weken voor uw ontslag tenminste 26 weken heeft gewerkt.
 • Afhankelijk van uw arbeidsverleden had u tot en met 2015 maximaal 38 maanden recht op een uitkering. Dit maximum wordt vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 met één maand per kwartaal afgebouwd naar 24 maanden.
 • Als het uw eigen schuld is dat u werkloos bent geworden, kan het UWV uw uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken.
 • Als u recht heeft op een uitkering, krijgt u in de eerste twee maanden 75 procent van uw laatste loon. Na twee maanden daalt dit naar 70 procent .
 • U krijgt alleen een uitkering over de eerste € 4.030 van uw laatstverdiende loon. Dit betekent dat de maximale WW-uitkering ongeveer € 3.020 bruto per maand bedraagt.
 • Als u een uitkering krijgt, bent u vrijwel altijd verplicht om regelmatig te solliciteren.