Blog

Wat als je niet meer zelf kunt kiezen?
(2 minuten lezen)

Wanneer je gezond bent, is het makkelijk om zelf regie te hebben. Maar wat als je dit ineens niet meer bent? Bijvoorbeeld vanwege ziekte of als gevolg van een ongeluk. Het kan een hoop gedoe voorkomen als je vooraf nadenkt over wat er dan moet gebeuren. Met een levenstestament weet je zeker dat zaken goed geregeld zijn. Ook als je (even) niet zelf kunt beslissen.

Wat is een levenstestament?

Met een levenstestament zorg je ervoor dat je onder alle omstandigheden zelf de regie houdt. Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament (daarin staat wat er moet gebeuren met je nalatenschap – het geheel van je bezittingen en schulden – na overlijden). Je stelt een zogenaamde volmacht op waarin al jouw wensen vastliggen.

Wat leg je vast in een levenstestament?

Het is natuurlijk geheel afhankelijk van jou persoonlijk situatie. Wanneer je bijvoorbeeld ondernemer bent heb je waarschijnlijk andere wensen dan wanneer je dat niet bent. Hieronder een incomplete lijst van zaken waar je aan wilt denken:

  • Financiële zaken: wat gebeurt er met vastgoed, vermogen en eventuele onderneming?
  • Medische wensen: zoals behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil.
  • Praktische zaken: opvang van kinderen en zaken kort na overlijden (begrafenis/crematie).
  • Relevante stukken: zoals vermogensoverzicht, wachtwoorden, verzekeringspolissen.
  • Benoeming bewindvoerder: een aangewezen persoon voor het regelen van geldzaken.

Je houdt altijd zelf de regie

Wanneer je niet meer zelf in staat bent om je eigen belangen te behartigen, biedt het hebben van een levenstestament dus uitkomst. Je legt vast wat er moet gebeuren en op welke momenten.

Jouw aangewezen vertrouwenspersoon (de gevolmachtigde) zorgt ervoor dat alles verloopt zoals jij dit wilt. Wanneer je nóg meer zekerheid wilt kun je zelfs een toezichthouder aanwijzen. Die houdt dan een oogje in het zeil hoe de vertrouwenspersoon jouw belangen behartigt.

De volgende keer zal ik dieper ingaan op het nut van een levenstestament voor jongeren en ondernemers. Welke gevolgen zijn er als je geen levenstestament hebt en hoe je dit alles het beste kunt regelen.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Neem gerust contact op!