Blog

Aflossingsvrije hypotheek; de risico’s
(2 minuten lezen)

De naam geeft het al duidelijk aan: op de aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost. Er wordt iedere maand alleen rente betaald en dat was het. Dat zorgt ervoor dat de maandlasten van de aflossingsvrije hypotheek erg laag zijn.

Gelukkig vertoont de waarde van de woningen sinds vorig jaar weer een stijgende lijn. Bij verkoop van de woning wordt de aflossingsvrije hypotheek immers afgelost: de openstaande schuld wordt verrekend met de verkoopprijs, het verschil krijg je van de notaris op je rekening. Als dit een positief verschil is tenminste.

Verkoop

Want daarin zit één van de risico’s van de aflossingsvrije hypotheek – het verschil kan ook negatief zijn. Dat is aan de orde wanneer de verkoopprijs van de woning lager ligt dan de openstaande hypotheekschuld. Dan houd je een restschuld over na verkoop van de woning.

Het vervelende is dat verkoop niet altijd een vrije keuze is.

Soms moet er verkocht worden, bijvoorbeeld in een situatie van echtscheiding of overlijden. Of bij een fikse teruggang in inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Maandlasten

Een ander risico zit in de maandlast. Zolang de hypotheekrente aftrekbaar is zijn de netto maandlasten van een aflossingsvrije hypotheek natuurlijk lekker laag. Die aftrekbaarheid is echter beperkt tot een periode van 30 jaar (vanaf 2001).

Na het vervallen van de hypotheekrenteaftrek wordt de bruto maandlast (het bedrag dat je aan de bank betaalt) ineens ook je netto maandlast. Dat kan behoorlijk tegenvallen, helemaal als je daarmee geen rekening hebt gehouden in je financiële toekomstplaatje.

Voorwaarden

Heb je wel eens in een hypotheekvoorwaarden gekeken of de hypotheek na 30 jaar moet worden afgelost? Stel dat je dan weer met de bank om tafel moet en jouw inkomen is gedaald?

Er zijn ook mensen die gepland hebben om hun hypotheekbedrag op een andere manier af te lossen, los van de hypotheekconstructie. Ze sparen een grote som geld bij elkaar, of weten dat ze in de toekomst een behoorlijk bedrag zullen erven.

Conclusie

Zo zie je: een aflossingsvrije hypotheek brengt inderdaad risico’s met zich mee. Je moet het alleen ook weer niet overdrijven. Belangrijk is dat je beseft hoe je hypotheek eruit ziet en welke gevolgen dat heeft in verschillende mogelijke situaties in de toekomst.

Dus maak een vrijblijvende afspraak met mij zodat we samen kunnen kijken of u risico loopt en zo ja, welke oplossingen er zijn.