ONDERNEMEN

Ondernemen.


Momenteel telt ons land ruim 1 miljoen ondernemers en dat aantal stijgt. Veel bedrijven worden opgericht omdat de nieuwe ondernemer een gat in de markt ziet of verwacht als zelfstandige meer te kunnen verdienen.

Voor ondernemers gelden andere regels dan voor werknemers in loondienst. Zo moet u bijvoorbeeld zelf voor uw pensioen zorgen en kunt u niet terugvallen op wettelijke regelingen bij arbeidsongeschiktheid of te weinig werk. En als u personeel in dienst heeft, brengt dat ook weer verantwoordelijkheden met zich mee.

Momenteel telt ons land ruim 1 miljoen ondernemers en dat aantal stijgt. Veel bedrijven worden opgericht omdat de nieuwe ondernemer een gat in de markt ziet of verwacht als zelfstandige meer te kunnen verdienen.

Voor ondernemers gelden andere regels dan voor werknemers in loondienst. Zo moet u bijvoorbeeld zelf voor uw pensioen zorgen en kunt u niet terugvallen op wettelijke regelingen bij arbeidsongeschiktheid of te weinig werk. En als u personeel in dienst heeft, brengt dat ook weer verantwoordelijkheden met zich mee.

Accountant, financieel planner of allebei?

De meeste ondernemers maken gebruik van de diensten van een accountant. Steeds meer ondernemers nemen daarnaast ook een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk in de arm. Terecht, want de accountant en de financieel planner zijn allebei hoogopgeleide professionals die elkaars expertise naadloos aanvullen.

De accountant en de financieel planner houden zich allebei bezig met geldzaken en zullen altijd overzicht voor u creëren. Ze benaderen de materie echter vanuit verschillende hoeken waardoor ze ook ten opzichte van elkaar toegevoegde waarde hebben.

Wat uw accountant voor u kan doen.

Het eerste waaraan u waarschijnlijk denkt bij het woord accountant is ‘boekhouding’ en alles wat daarmee te maken heeft. Inderdaad heeft een accountant vaak een (financieel-administratief) controlerende functie, maar zijn werkveld en bekwaamheid gaan veel verder dan dat. Van bedrijfsstrategie tot budgettering en van de boekhouding tot financieel management.
Praktisch gezien kan uw accountant u onder andere helpen bij:

 • Belastingaangiftes (inclusief BTW)
 • Jaarrekeningen
 • Het voeren / controleren van de boekhouding en opstellen van de jaarcijfers
 • Het duiden van de invloed van -belastingwetten
 • Advisering over rechtsvorm en bedrijfsstructuur

Wat uw financieel planner voor u kan doen.

Waar het woord ‘boekhouding’ bij de accountant hoort, gaat het bij de financieel planner primair om ‘vermogen en inkomen’. Een financieel planner helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. Dit gebeurt door uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband te brengen en op een tijdlijn te plaatsen. Ook persoonlijke omstandigheden en belangrijke levensgebeurtenissen, zoals trouwen, kinderen krijgen en met pensioen gaan, worden hierin meegenomen.

Praktisch gezien kan uw financieel planner u onder andere helpen bij:

 • Het bepalen van uw financiële doelen en hoe u deze kunt bereiken
 • Inkomensplanning, waaronder pensioenplanning
 • Vermogensopbouw en -bescherming
 • Bedrijfsoverdracht / ondernemingsplanning
 • Het duiden van de gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen
 • Estate planning
 • Budgettering
 • Beleggen op korte, middellange en lange termijn en asset allocatie / portefeuille-opbouw
Zakelijk én persoonlijk.

Financieel planners zijn er primair op gericht om uw inkomen en vermogen nu én in de toekomst zo effectief en optimaal mogelijk op uw eisen en wensen af te stemmen. Dat is een hele mond vol. In praktische zin helpen financieel planners ondernemers hun bedrijf een plaats te geven in hun leven. Dat bedrijf is immers niet alleen hun werk en hun passie, maar vertegenwoordigt vaak ook een belangrijk deel van hun -toekomstige- inkomen en vermogen.

Door hun kennis en ervaring zien financieel planners kansen -en bedreigingen!- die anderen vaak over het hoofd zien, zelfs als zij financieel bekwaam zijn. Zij prikkelen u bijvoorbeeld om na te denken over uw bedrijfsopvolging of wijzen u op de risico’s van de verschillen tussen fiscaal en commercieel pensioen. Zij vragen u op de man af of u zich wel behaaglijk voelt als u uw eigen grenzen opzoekt voor een investering. Kortom, zij staan naast u bij financiële beslissingen die u niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk kunnen raken.

Toegewijd financieel team.

Natuurlijk overlappen de vakgebieden van de accountant en de financieel planner elkaar deels en spreken zij elkaars taal. Wilt u zowel uw zakelijke als uw persoonlijke financiën optimaal inrichten, dan heeft u ze dus allebei nodig. Zo beschikt u over een toegewijd financieel team, dat u op alle vlakken met raad en daad kan bijstaan. En daarmee vergroot u de kans om -eerder- te bereiken wat u wilt.

Als u besluit een financieel planner in de arm te nemen, kies er dan één met het FFP-keurmerk. Dit keurmerk garandeert de kwaliteit van de planner en geeft u zekerheid over de deskundigheid en objectiviteit van de adviseur die u wilt inschakelen.

DGA: haal het optimale uit uw BV.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV bent u zeer flexibel om te schuiven met vermogenscomponenten. Zeker als de activiteiten van onderneming toenemen. U kunt dan bijvoorbeeld de structuur van uw onderneming uitbreiden met een holding en uw bedrijfspand onderbrengen in een aparte onroerend goed BV. Uw BV waarin dan de feitelijke werkzaamheden plaatsvinden is uw werkmaatschappij. Door middel van de deelnemingsvrijstelling kunt u naar believen schuiven met winsten en verliezen om zo een optimaal fiscaal resultaat te realiseren.

Ook privé kunt u als DGA natuurlijk het nodige vermogen opbouwen. Dit kunt u doen door het uitkeren van dividend naar u als privépersoon. U betaalt hierover wel 25% belasting in Box 2. Als uw onderneming erg vermogend is of wordt, dan kan het voor de DGA aantrekkelijk zijn om een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) op te richten en van daaruit te beleggen omdat een VBI onder voorwaarden vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Meer over een VBI leest u hier.

Stoppen als DGA: BV vol cash.

Bij een goede gang van zaken neemt de waarde van uw BV toe naarmate deze langer bestaat. De kans dat er een aanzienlijke overwaarde in het bedrijfspand aanwezig is en uw werkmaatschappij, geeft u de mogelijkheid bij het stoppen van uw bedrijf -of de overdracht ervan- de overwinst te realiseren. Na aflossing van eventuele schulden en het betalen van belasting, kunt u het overschot onderbrengen in uw holding BV.

Een actieve DGA blijft aan het einde van zijn ondernemerscarrière meestal over met alleen deze BV. Het geld dat daar aanwezig is, dient vaak voor het uitbetalen van het pensioen aan de DGA en kan daarnaast ook worden gebruikt voor beleggen in de BV of via een dividenduitkering naar privé worden gebracht. In dat geval geldt dan vervolgens weer de vermogensrendementsheffing van Box 3.

Verder hebt u als DGA de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Hebt u geen BV maar bent u IB-ondernemer? Dan kunt u gebruik maken van de regeling ten behoeve van de oudedagsreserve.

Tot slot: wat hebt u nodig als u stopt?

Hoeveel u als DGA precies nodig hebt als u stopt met werken, hangt af van uw situatie. Om die én het voor uw wensen benodigde geld binnen uw onderneming(en) inzichtelijk te maken en te optimaliseren, is een integraal financieel plan een ideale routekaart. Zowel als u begint als DGA, maar ook als u groeit of juist wilt stoppen of uw BV wilt overdragen aan anderen. Ik kan u als financieel planner met het FFP-keurmerk hierover adviseren.